Zadania i cele AKSB

Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bil-dungswerke (AKSB) - Stowarzyszenie Katolicko-Sozialnych Dzieł Wychowania podobnie jak SChDW współpracuje i organizuje pracę na ponadregionalnej płaszczyźnie niemieckich katolickich instytucji kształceniowych.

Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB) powstała w roku 1952. Swoją główną siedzibę ma w Bonn. Jest organizacją specjalistyczną w zakresie katolicko-sozjalno-politycznego wychowania młodzieży i dorosłych w Niemczech. Zrzesza ponad 60 niemieckich placówek katolickich, organizacji i ośrodków kształceniowych, które działają m.in. na płaszczyźnie wychowawczych dzieł Kościoła katolickiego. AKSB inspiruje się w swojej działalności społeczną i sozialną etyką Kościoła katolickiego. Ponadto troszczy się o fachową specjalizację politycznej wiedzy na płaszczyźnie ponadregionalnej niemieckich katolickich instytucji kształceniowych i jest głównym koordynatorem ww celów wśród institucji stowarzyszonych.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje o naszym Stowarzyszeniu Katolicko-Sozialnych Dzieł Wychowania (AKSB) jako organizacja i jako jednostka zentralna Polsko-Niemieckiej Wspołpracy Młodzieży (PNWM):

Informacje o AKSB

 

POLEN - Information, Austausch und Zusammenarbeit